Sloopopvolgingsplan

Sinds 1 januari 2018 is de term sloopvergunning niet meer in gebruik, maar heet dit een sloopopvolgingsplan (SOP). Ook de bouwvergunning werd vervangen door de omgevingsvergunning.

Wanneer men een pand zal renoveren, slopen of ontmantelen, is vanaf bepaalde afmetingen van het gebouw een sloopopvolgingsplan met bijhorende asbestinventaris wettelijk verplicht bij de vergunningsaanvraag. Dit plan is een inventarisatie van de potentiële grondstoffen die zullen vrijkomen bij een afbraak.

De plicht wordt getoetst aan de hand van volgende richtlijnen:

  • Niet-residentiële gebouwen met een totaalvolume > 1.000 m³ (dit kunnen meerdere kleine gebouwen zijn die deel uitmaken van dezelfde vergunningsaanvraag)
  • Residentiële gebouwen (in hoofdzaak) met een totaalvolume > 5.000 m³ (uitzondering hierop zijn eengezinswoningen)
  • Infrastructuurwerken > 250m³

Infinit-E is erkend voor opmaak van deze rapportering en ook aangesloten bij Tracimat. Een SOP via het platform van Tracimat opmaken is geen verplichting, maar kan wel als voordeel hebben dat de steenachtige materialen als laagmilieurisicoprofiel-puin (LMRP) worden gecatalogeerd en in principe aan lager tarief terecht kunnen bij een breekinstallatie, wat bij grote volumes al snel een voordeel kan opleveren.

Het doel van een sloopopvolgingsplan is het bekomen van zuivere afvalstromen en is dus een meer efficiënte recyclage, waarbij vooral aandacht uitgaat naar het selectief verwijderen van de gevaarlijke materialen (zoals asbest en TL lampen) alvorens het grote sloopwerk aanvangt. Dit ook om de gezondheid van medewerkers en derden niet in gevaar te brengen.

De inventarislijst toont o.a. de benaming van de afvalstof, de EURAL code, de gemeten of geschatte hoeveelheid en de locatie. Er wordt ook aangegeven of het om een gevaarlijke of niet-gevaarlijke stof gaat.

Wanneer er sprake is van een sloopopvolgingsplan, maakt een asbestinventaris hier steeds deel van uit. Vooraleer een plaatsbezoek wordt ingepland, wordt zoveel mogelijk nuttige informatie opgevraagd (foto’s, historiek, bouwplannen, inplantingsplan, ...)

Maak een afspraak

Infinit-E

Plaatsbeschrijving, Sloopopvolginsplan en Asbestinventaris, EPB, EPC, Veiligheidscoördinatie, Luchtdichtheidstest, Rioleringskeuring, Ventilatieverslaggeving.

Locatie: Bekijk de kaart
Lode: +32 472 32 20 99
E-mail: [email protected]
BTW:BE 0847.797.222

Maak een afspraak

Neem contact op voor meer informatie of om een afspraak te maken.

[email protected]
Tel: +32 492 83 22 60
Drakerstraat 30 - 3511, Kuringen

Contacteer ons

Infinit-E is een studiebureau dat in 2011 werd opgericht en sindsdien een uitgebreid aanbod aan diensten heeft ontwikkeld. Het bureau wordt beheerd door ing. Lode Willems en Stéphanie Peerenbooms