Studiebureau Infinit-E.werd opgericht in 2011, met als hoofdactiviteit de epb-verslaggeving. Om echter tegemoet te komen aan de vele formaliteiten die gepaard gaan met bouwen of verbouwen, zijn er als snel verschillende diensten bijgekomen, die op deze website verder worden toegelicht. Zo is Infinit-E bvba de geschikte partner die u met raad en daad bijstaat in het realiseren van uw (ver-) bouwproject.

Totale dienstverlening voor:

Veiligheidscoördinatie, EPC verkoop/verhuur van bestaande residentiële gebouwen, rioleringskeuring privé-domein, plaatsbeschrijving bij ingang huur of bij start (verbouwings-) werken, warmtverliesberekeningen en bouwadvies.

Veiligheidscoördinatie

Veiligheidscoordinatie is verplicht op alle bouwwerven waar ten minste twee aannemers gelijktijdig of na elkaar werken uitvoeren. De wetgeving rond veiligheidscoordinatie heeft als doel het aantal arbeidsongevallen op bouwwerven te verminderen en het welzijn van de werknemers te verbeteren.

Tijdens de verwezenlijkingfase van het bouwwerk ziet de veiligheidscoordinator-verwezenlijking erop toe dat de veiligheidsmaatregelen worden toegepast op de bouwplaats. Lees meer

EPC verkoop/verhuur

Bij verkoop of verhuur van een woongebouw (woning, appartement, studio, vakantiewoning, sociale woning,...) moet sinds 1 november 2008, respectievelijk 1 januari 2009, verplicht een energieprestatiecertificaat, kortweg EPC, aanwezig zijn per wooneenheid.

Een wooneenheid wordt omschreven als een onafhankelijk werkende entiteit die minstens een woonruimte in combinatie met een toilet, een douche of bad en een keuken bevat. Lees meer

Rioleringskeuring

Bij een nieuwe aansluiting op de riolering of na afloop van het rioleringsproject in je straat, moet ook de afkoppeling van hemelwater op je privéterrein uitgevoerd zijn.

De nieuwe situatie dien je te laten keuren door een keurder die erkend is door Vlario. Infrax aanvaardt uitsluitend keuringsattesten van Vlario.

De keuring gebeurt in opdracht van Infrax, je krijgt hier tijdig meer informatie over. De EAN-code die voor de keuring nodig is, voorziet Infrax. Lees meer

Plaatsbeschrijving

U hebt een plaatsbeschrijving nodig van uw woning? Als energiedeskundige en plaatsbeschrijver kan Infinit-E dit voor u opmaken.

Een plaatsbeschrijving (ook wel bevindingsstaat) is een een schriftelijke vaststelling van de feitelijke situatie van een woning of gebouw.

De plaatsbeschrijving bevat een gedetailleerde opsomming, meestal vergezeld van foto's, van alle schade (barsten, gebruiks- en vochtschade) aan een eigendom. Lees meer